IMG_5951

Helse, Miljø og Sikkerhet

Hos Alt i Bygg AS bruker vi mye tid på rutinene og trivselen til våre ansatte. Vi vet at stort fokus på HMS fører til større effektivitet og bedre kvalitet i alt det vi foretar oss. Alle i Alt i Bygg AS er kjent med våre HMS-tiltak, målsetninger og rapporteringsplikter, og vi kan derfor gå inn i ethvert prosjekt med HMS-dokumentasjonen i orden.

Vi bruker Holte Byggsafe HMS.