Kitron, Kilsund

Kitron, Kilsund

Kitron, Kilsund Prosjektet består av tilbygg og totalrenovering av eksisterende bygg. PROSJEKTDETALJER Byggherre: Kitron Årstall: 2015 Entreprise: Totalentreprise Sted: Kilsund

Lisand Industrier, Tvedestrand

Lisand Industrier, Tvedestrand

Lisand Industrier, Tvedestrand Prosjektet bestod av tilbygg og totalrenovering av opprinnelig bygg PROSJEKTDETALJER Byggherre: Lisand Industrier Årstall: 2015 Entreprise: Totalentreprise…

NAV, Arendal

NAV, Arendal

NAV, Arendal Prosjektet bestod av oppføring av kantine/møterom. Fasadene består av kobbertekking. PROSJEKTDETALJER Byggherre: O. G. Ottersland Eiendom AS Årstall: 2015…

Fritidseiendom, Krokvåg

Fritidseiendom, Krokvåg

Fritidseiendom, Krokvåg Det ble utført en totalrenovering av tidligere fritidseiendom. I tillegg ble det montert opp en brygge ved sjøen med tilgangsvei. PROSJEKTDETALJER…

Bakgård Nidarågården, Arendal

Bakgård Nidarågården, Arendal

Bakgård Nidarågården, Arendal Prosjektet bestod av å lage ny fasade med beslag og fasadeplater. PROSJEKTDETALJER Byggherre: O. G. Ottersland Eiendom AS…

Alt I Bygg, Eydehavn

Alt i Bygg, Eydehavn

Alt I Bygg, Eydehavn Prosjektet bestod av å produsere et tilbygg bestående av en ny etasje til eksisterende bygg som…

Kiwi Og Barnashus, Stoa

Kiwi og Barnashus, Stoa

Kiwi og Barnashus, Stoa Prosjektet bestod av oppføring av nybygg, samt grunnarbeid. PROSJEKTDETALJER Byggherre: O. G. Ottersland Eiendom AS Årstall: 2009…

Carlsen Fritzø Stoa

Carlsen Fritzø stoa

Carlsen Fritzøe, Stoa Prosjektet bestod av oppføring av nybygg, samt grunnarbeid. PROSJEKTDETALJER Byggherre: O. G. Ottersland Eiendom AS Årstall: 2008 Entreprise:…