Tjenester3

Våre tjenester

Et nytt bygg er en stor investering og skal fungere under skiftende forhold gjennom mange år. Krav til fleksibilitet og lave vedlikeholdskostnader er viktige elementer når planene legges. Vi har erfaring med mange typer bygg og kan fortelle deg om forleder og ulemper ved de fleste. Valget mellom tre-, betong-, eller stålbygg bør drøftes ut i fra funksjon og miljø, og i samarbeid med arkitekten kan vi finne frem til det produktet som passer for ditt prosjekt.

Alt i Bygg AS gjennomfører prosjekt for byggherre fra planstadiet til ferdig produkt, men kan også fungere som en underentreprenør til større prosjekter.

Alt i Bygg AS har igjennom flere år opparbeidet seg meget gode innkjøpsavtaler. Vi utfører arbeidet med håndverkere innenfor flere fagområder, og har i tillegg knyttet oss til dyktige underentreprenører og fagfolk.